Računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje Ultra d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor

VIŠJE STOPNJE DDV

V Uradnem listu RS, št. 46/13 z dne 29. 5. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), kjer je dodan nov 60.a člen, ki določa nove DDV stopnje od 1. 7. 2013 naprej.

Od 1. 7. 2013 dalje se, ne glede na prvi odstavek 41. člena  ZDDV-1, DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove po ZDDV-1 in po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz  Priloge I, ki je priloga ZDDV-1 in njegov sestavni del.

Prehodna ureditev izhaja iz trenutka nastanka obveznosti obračuna DDV (glej 32. do 35. člen ZDDV-1).

Za dobave blaga in storitev, katerih je del opravljen pred 1. 7. 2013 preostali del pa po tem datumu, davčni zavezanec obračuna DDV za celotno dobavo blaga ali storitev po novih  stopnjah DDV (22 % oz. 9,5 %). Vendar pa lahko davčni zavezanec od delnih dobav blaga ali storitev, opravljenih pred 1. 7. 2013, na dan 30. 6. 2013 obračuna DDV po do sedaj veljavnih stopnjah DDV (20 % oz. 8,5 %), če izda račun za že opravljene dobave najkasneje do 20. 7. 2013.

Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme celotno predplačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, obračuna DDV po starih stopnjah DDV (20 % oz. 8,5 %).

Davčni zavezanec, ki pred 1. 7. 2013 prejme delno predplačilo za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu, od zneska prejetega predplačila obračuna DDV po do sedaj veljavnih stopnja (20 % oz. 8,5 %), od preostalega zneska za plačilo pa po novih stopnjah DDV (22 % oz. 9,5 %).

Prehodni določbi v zvezi s prejetimi predplačili se smiselno uporabljata tudi v primeru  izvršenih predplačil za dobave blaga ali storitev, od katerih so DDV dolžni obračunati prejemniki kot plačniki DDV (v skladu s tretjo točko 76. člena in na podlagi 76.a člena ZDDV-1).



Objavljeno dne 10.07.2013
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu