Računovodske storitve, poslovno in davčno svetovanje Ultra d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor

Aktualno


Pomembne novosti na področju ZUTD, ZDR-1 in ZPIZ-2 (10.07.2013)

Dne 12. 4. 2013 sta začela veljati nov Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 1. 1. 2013 pa je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

VIŠJE STOPNJE DDV (10.07.2013)

V Uradnem listu RS, št. 46/13 z dne 29. 5. 2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), kjer je dodan nov 60.a člen, ki določa nove DDV stopnje od 1. 7. 2013 naprej.

INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDFS (20.12.2012)

V Uradnem listu RS št. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o davku na finančne storitve. Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

SPREMEMBE ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (NOVELA ZDDV-1G) (20.12.2012)

V Uradnem listu RS, št. 83/12 je bil dne 6. 11. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G). Zakon bo začel veljati 1. januarja 2013.

INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDOH-2L (20.12.2012)

V Uradnem listu RS, št. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju: novela ZDoh-2L), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2013.

INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDDPO-2I (20.12.2012)

V Uradnem listu RS, št. 94/12 je bil dne 10. 12. 2012 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: novela ZDDPO-2I), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2013.


Oglejte si tudi arhiv.
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu